Yhteystiedot

Restasal Oy

Myynti/Kartoitukset

Varsinais-Suomi

Talo­yh­tiöt, yri­tyk­set
Jimi Aerik­ka­la
jimi.aerikkala@restasal.fi
040 741 9666

Koti­ta­lou­det
Tei­jo Mäki
teijo.maki@restasal.fi
040 612 6666

Uusimaa

Talo­yh­tiöt, koti­ta­lou­det
Jimi Aerik­ka­la
jimi.aerikkala@restasal.fi
040 741 9666

Hallinto

Hal­lin­to
Mir­ka Mäke­lä
044 970 6628
talous@restasal.fi

Toi­mi­tus­joh­ta­ja
Jimi Aerik­ka­la
040 741 9666
jimi.aerikkala@restasal.fi

Vastaanotamme ensisijaisesti verkkolaskuja

Verk­ko­las­ku­tie­dot

Verk­ko­las­kuo­soi­te: 00372980284
Välit­tä­jä­tun­nus: 003723327487 / apix

Mikä­li ette pys­ty lähet­tä­mään verk­ko­las­ku­ja, pyy­däm­me lähet­tä­mään las­kut pdf-muo­dos­sa osoit­tee­seen talous@restasal.fi

Ota yhteyttä