Yhteystiedot

Restasal Oy

Myynti/Kartoitukset

Varsinais-Suomi
Taloyhtiöt, yritykset

Jimi Aerik­ka­la
jimi.aerikkala@restasal.fi
040 741 9666


Varsinais-Suomi
Kotitaloudet

Olli Kuut­ti
olli.kuutti@restasal.fi
040 612 6666

Hallinto

Hal­lin­to
Mir­ka Mäke­lä
044 970 6628
talous@restasal.fi

Toi­mi­tus­joh­ta­ja
Jimi Aerik­ka­la
040 741 9666
jimi.aerikkala@restasal.fi

Vastaanotamme ensisijaisesti verkkolaskuja

Verk­ko­las­ku­tie­dot

Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003729802824
Välit­tä­jä­tun­nus: 003721291126 / Maven­ta Oy

Mikä­li teil­lä ei ole val­miut­ta toi­mit­taa verk­ko­las­ku­ja, vas­taa­no­tam­me tois­tai­sek­si myös Pdf-las­ku­ja osoit­tee­seen: invoice-29802824@kollektor.fi

Ota yhteyttä